BEDELLİ

Bedelli sermaye artırımı nedir?

Rüçhan hakkı nedir?

Kimi zaman şirketler, sermayelerini (ana paralarını) nakit para cinsinden artırma kararı alırlar. Bu durumda şirket yatırımcıları, sahip oldukları her bir hissenin içerisinde bulunan "Yeni Pay Alma (Rüçhan) Kuponu"nu kullanarak bu sermaye artışına katılabilirler.

Böylece yatırımcılar sermaye artış bedelini ilgili şirkete ödeyerek, yatırımcısı oldukları şirketin sermayesini artırmasına destek olmuş olurlar.

Neden Önemlidir? Sermaye artışına katılarak, yatırımcısı olduğun şirketteki hisse senedi adedini artırırsın. Böylece ilgili şirketteki ortaklık payını korumuş olursun.

Eğer dilersen de bu haklarını piyasadaki güncel fiyat üzerinden diğer yatırımcılara satabilirsin

Rüçhan Hakkında Net Oran Nedir?

Yeni pay alma (rüçhan) kuponlarının hisse (pay) senetlerine dönüşümü, bedelli bölünme (net oran) oranına göre gerçekleşir. Her %100’lük bölünme oranında, 1 adet yeni pay alma (rüçhan) kuponu, 1 adet hisse (pay) senedine dönüşür.

Önemli! Yeni pay alma (rüçhan) kuponunun kullanılmaması durumunda, şirketinin bedelli sermaye artırımına katılamaz, yeni çıkan hisse (pay) senetlerinden alma hakkını kaybedersin.

Böylece, bedelli bölünme sonrasında hisse (pay) senedinin fiyatı düşerken, sahip olduğun hisse senetlerinin adedi değişmeyeceği için toplam varlıklarında düşüş gerçekleşir.

Rüçhan hakkımı (bedelli sermaye) nasıl kullanabilirim?

Bir hisse senedinde rüçhan hakkına sahip olduğunda, elinde bulunan her hisse (pay) senedi için bir adet yeni pay alma (rüçhan) kuponuna sahip olursun.

Sahip olduğun her yeni pay alma (rüçhan) kuponu için ise şirketin belirlediği rüçhan kullanım fiyatı kadar ödeme yaparak bu kuponlarını yeni hisse (pay) senetlerine dönüştürebilirsin. Böylece sahip olduğun toplam hisse senedi miktarın artar.

İstersen yeni pay alma (rüçhan) kuponunu, hisse (pay) senedine dönüştürmeden piyasadaki mevcut kupon fiyatından satabilirsin.

Rüçhan Hakkımı Nerede Bulabilirim?

Bedelli sermaye artırımı kararı alan bir şirketin hissesine sahipsen,Banka hesabının “Yatırımlarım” sayfasında hesabına tanımlanan Rüçhan kuponlarını bulabilirsin.

  • Rüçhan kuponu üzerine tıkladıktan sonra kuponun detay sayfasına giderek istersen bedelli sermaye artırımına katılabilir ve elindeki kuponları yeni hisse senetlerine dönüştürebilirsin. İstersen de piyasa fiyatından satabilirsin.

Bu işlemde, hissedarlar önceden belirlenen bir bedeli ödeyerek yeni hisse senetlerini satın alabilirler. Yeni hisse senetleri, mevcut hissedarların ellerindeki hisse senetlerine ek olarak verilir. Bu şekilde, şirketin ödenmiş sermayesi artar ve ek sermaye sağlanır. Bedelli sermaye artırımının hisse senedine etkisi şöyle özetlenmiştir.

  1. Hisse Senedi Fiyatının Düşmesi: Bedelli sermaye artırımı sonucunda, şirket yeni hisse senetleri ihraç eder ve mevcut hissedarlar bu hisse senetlerini belirli bir bedel karşılığında satın alır. Yeni hisse senetlerinin piyasaya sürülmesi, hisse senedi arzını artırır. Bu durumda, hisse senedi fiyatında düşme etkisi oluşturur. Çünkü artan hisse senedi sayısı, mevcut hisse senedi sahiplerinin payına düşen kar miktarını azaltır.

  2. Şirketin Sermaye Yapısının Güçlenmesi: Bedelli sermaye artırımı, şirketin ödenmiş sermayesini artırarak sermaye yapısını güçlendirir. Bu, şirketin finansal gücünü artırabilir ve büyüme fırsatlarını destekleyebilir. Şirketin güçlü sermaye yapısı, hisse senedi değeri ve piyasa güvenini artırabilir.

  3. Likidite ve İşlem Hacminin Artması: Bedelli sermaye artırımı, hisse senedinin likiditesini artırabilir. Yeni hisse senetlerinin piyasaya sürülmesiyle birlikte, hisse senedinin işlem hacmi genellikle artar. Bu durum, hisse senedinin daha fazla işlem görmesine ve likiditesinin artmasına yol açabilir. Ancak, likidite artışı hisse senedi fiyatının da dalgalanabilirliğini etkileyebilir.

Özet olarak, bedelli sermaye artırımının hisse senedine etkisi hisse senedi fiyatının düşmesi, hissedarların paylarının sulanması, şirketin sermaye yapısının güçlenmesi ve hisse senedinin likiditesinin artması şeklinde olabilir. Bu etkiler, şirketin finansal durumu, piyasa koşulları ve yatırımcıların algısı gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

BORSA ekranı

İzleyenler kazanır